section-b16740c

Spoločenská výchova je povinným predmetom, ktorý absolvujú žiaci veľkého gymnázia. Svoje tanečné umenie predstavia na absolventskom venčeku i na pravidelných účastiach na bratislavskom bále.

https://test.gln.sk/wp-content/uploads/2022/06/spolocenska-vychova-300x200.jpg
GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

  • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

  • Tel.: +421 2 4342 2552

  • IČO 00605786

  • DIČ 2020878057

Sledujte nás