Pomoc 2% pre GLN

Vážení  naši rodičia a priatelia školy, 

pomôžte aj Vy nasmerovať 2% daní na naše partnerské

Občianske združenie IMA

dovoľte  poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. I vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám – Gymnáziu L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave stále darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

Vedenie školy, Rodičovská rada a správna rada OZ IMA  neustále hľadajú možnosti pomoci škole a toto je jedna z možností ako pomôcť.

Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku rozhodnúť o 2 %  zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.

      Medzi tými, ktorí splnili všetky podmienky prijímateľa dvoch percent dane, je i Občianske združenie IMA –   dlhoročný partner všetkých študentských aktivít Gymnázia Ladislava .Novomeského na Tomášikovej ulici. v Bratislave

Občianske združenie

Ideálna mládežnícka aktivita,

IČO:  30778221,

 sídlo: Borekova 52, 821 06 Bratislava

Pomoc touto formou by sme privítali i od priateľov školy z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov alebo vo Vašom zamestnaní.

Za porozumenie, v mene žiakov i učiteľov Gymnázia L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave, veľmi pekne ďakujeme a veríme, že keď budete môcť, tak sa rozhodnete pre nás a pomôžete našej škole.

Norbert Kyndl

GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

  • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

  • Tel.: +421 2 4342 2552

  • IČO 00605786

  • DIČ 2020878057

Sledujte nás