Informácie školskej jedálne

Ing. Jozef Biznár Súkromná školská jedáleň
Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

Manažérka školskej jedálne pani Helena Šichtová

Kontakty, info:
tel: 02 4329 6001, 0915 615 832 aj SMS
e-mail: h.sichtova@gmail.combiznarj@gmail.com
www.glnt.edupage.org -> o škole -> rôzne -> informacie-skolskej-jedalne
(https://glnt.edupage.org/a/informacie-skolskej-jedalne)

Jedálny lístok:
www.glnt.edupage.org -> o škole -> rôzne -> jedálny lístok (https://glnt.edupage.org/menu/)
alebo v aplikácií Edupage.

Uhradením stravného je žiak prihlásený na obed.
Cena obeda od 1.10. 2021 je  1,92 € vrátane DPH 20 %.

Výdaj obedov pre žiakov a zamestnancov GLN:

PO – ŠT  12:15  –  14:30 h
PIA          12:15  –  13:45 h

Výdaj obedov stravníkom mimo GLN:

PO – PIA 11.00  –  12.00 h

Číslo účtu na úhradu stravného: VÚB 2461254651/0200

IBAN:  SK44 0200 0000 0024 6125 4651
Pri úhradách bankovým prevodom je vždy nutné uvádzať variabilný symbol (VS prideľuje systém Edupage) a do informácie pre príjemcu uviesť meno žiaka a triedu, tak bude vaša platba správne priradená.

Úhrada obedov:   bankový účet   IBAN        SK44 0200 0000 0024 6125 4651

  •  trvalým príkazom na úhradu /počet obedov v mesiaci x cena za 1 obed/ v mesiacoch september až jún, alebo bankovým prevodom  splatnosť 5 pracovných dní pred začiatkom mesiaca
  • poštovým peňažným poukazom, ktorý je možné si vyzdvihnúť v kancelárii školskej jedálne

Žiaci majú automaticky objednaný obed A cez systém Edupage, zmenu menu (B, C) ako aj odhlásenie je možné najneskôr v deň výdaja obeda do 08.00 hod. Odhlásenie a zmeny  je možné vykonať aj prostredníctvom SMS, e-mailom, telefonicky alebo na tablete pred vstupom do jedálne.V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Pri objednávaní obedov je potrebné mať v systéme kredit, nevyčerpaný kredit sa automaticky presúva do nasledujúceho mesiaca,  prípadne školského roka. Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Dodatok_k_Zmluve_o_zabezpeceni_stravovania_102021.pdf

V Bratislave 16.09.2021

 

GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

  • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

  • Tel.: +421 2 4342 2552

  • IČO 00605786

  • DIČ 2020878057

Sledujte nás