O projekte

„ŠKOLA ŠKOLE v školskom roku 2019/2020“

Odbor školstva, mládeže a športu BSK vyhlasuje výzvu na projektovú spoluprácu škôl BSK pod názvom „ŠKOLA ŠKOLE v školskom roku 2019/2020“.

 

Cieľom tejto iniciatívy BSK je podporiť vzájomnú spoluprácu medzi školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za účelom vzájomného prospechu zo spoločných aktivít, skvalitnenia vzťahov medzi školami, vzájomného sa spoznania a zapojenia pedagogického zboru a žiakov do spoločných, resp. recipročných aktivít. Prioritou je environmentálna problematika.

 

Rozhodli sme sa v tejto súvislosti osloviť na spoluprácu Strednú športovú školu, Ostredkova 10, Bratislava. Pripravíme aktivity spojené s vodou, jej kvalitou a vplyvom na ľudský organizmus. Povieme si o dôležitosti ochrany vodných zdrojov, pripravíme workshop, v ktorom sa budú vzdelávať žiaci oboch škôl navzájom.

GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

  • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

  • Tel.: +421 2 4342 2552

  • IČO 00605786

  • DIČ 2020878057

Sledujte nás