Tvorivosť je prejav života

Obash učiva Predlekárskej prvej pomoci (PPP)  je súčasťou predmetu Zdravotná výchova.

Predmet Zdravotná výchova je dvojročné štúdium. Predmet je povinný, klasifikovaný. V druhom ročníku po  ukončení štúdia končí akreditovaným certifikátom, ktorý oprávňuje akceptovanie výučby  napr. v autoškole.

V prvom ročníku sa vyučuje elearningom, onkologickou výchovou a teoretickými poznatkami a praktickými cvičeniami poskytovania prvej pomoci. V druhom ročníku sa realizuje príprava na záverečné skúšky blokovým vyučovaním a praktickými cvičeniami. Štúdium je ukončené záverečnými skúškami. Predmet je zavedený na základe požiadavky Zb. zákona 330/1996 §8, písmeno g  Európske referenčné centrum pre Prvú pomoc v Bruseli.

Krédo predmetu: „Žiť s pocitom, že som mohol niekomu zachrániť život a nepomohol som mu z nevedomosti uvážte, že je to neznesiteľný pocit! „

GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

  • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

  • Tel.: +421 2 4342 2552

  • IČO 00605786

  • DIČ 2020878057

Sledujte nás