Onkologická výchova

V prvom polroku prvého ročníka začína štúdium onkologickej výchovy. Žiaci sa naučia princípy vzniku rakoviny, jednotlivé druhy a prejavy tohto ochorenia. Rovnako sa dozvedia veľa o prevencii.

Zapájame sa tiež do rôznych prevenčných aktivít. K najznámejším patria:

  • Deň narcisov
  • Deň jabĺk

V roku 2022 sa škola stala pilotnou školou v projekte Ministerstva školstva a Ligy proti rakovine  s názvom „Prevencia rakoviny na školách“.

GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

  • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

  • Tel.: +421 2 4342 2552

  • IČO 00605786

  • DIČ 2020878057

Sledujte nás