Cieľom nášho projektu je šíriť osvetu v oblasti bezpečného a kultúrneho správania sa na internete medzi deťmi a mládežou. Zároveň podporiť mladých, začínajúcich pedagógov a vytvoriť pre nich databázu metodík a učebných materiálov. Pri ich tvorbe kladieme dôraz na pútavé a interaktívne spracovanie a prepojenie rôznych aj umeleckých oblastí života s informatikou (medzipredmetové vzťahy, vytvorenie materiálov, ktoré je možné použiť aj na iných predmetoch; napr.: etika, výtvarná výchova).

GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

  • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

  • Tel.: +421 2 4342 2552

  • IČO 00605786

  • DIČ 2020878057

Sledujte nás