section-cffe160

Integrovaný deň záchrany

Integrovaný deň záchrany (IDZ) je podujatie pravidelne organizované vyučujúcimi a študentami Zdravotnej výchovy v spolupráci so záchranármi a hasičmi. Toto podujatie prepája teoretické vedomosti a zručnosti študentov získané na vyučovacích hodinách a praktickou činnosťou záchranárov a hasičov v každodennom živote. Cieľom organizátor je pripraviť aj mladších žiakov školy na zlvádanie hraničných, krízových situácií z bežného života správne a s chladnou hlavou.

Každoročne sú pre nich priprapravuje niekoľko tematicky zameraných stanovíšť vedených staršími študentami, ktorí im interaktívne s využitím praktických ukážok vysvetlia danú problematiku.

Študenti si môžu prezrieť vnútro a vybavenie sanitky, požiarneho auta, vyskúšať si hasičskú výstroj či vyviesť sa na vysokozdvižnej plošine.

V roku 2015 bol IDZ nazvaný Integrovným dňom záchrany Ditty Abrhámovej na počesť jeho dlhoročnej patrónky a organizátorky.

 

GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

  • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

  • Tel.: +421 2 4342 2552

  • IČO 00605786

  • DIČ 2020878057

Sledujte nás