section-5614f6c

Koľko bezpečnosti sa zmestí na náš server

section-ae2ee1a

V období pandémie covid sa väčšina nášho sociálneho života preniesla do online sféry. Okrem pozitív, kedy sme sa s priateľmi a rodinou mohli počuť a vidieť aj v období opatrení, tento posun so sebou priniesol aj množstvo negatív. Z relatívne bezpečného prostredia, kde sme reakcie ľudí vedeli odhadnúť aj na základe ich mimiky a gestiky, sme sa presunuli na internet, kde bolo nutné využívať kritické myslenie a starostlivo sekvenovať informácie. V tomto období došlo k výraznému šíreniu hoaxov, zvýšila sa miera kyberšikany - aj v skupine detských používateľov. Na všetky tieto aspekty moderných výdobytkov techniky je nutné upozorňovať a viesť ku kritickému mysleniu.

V nasledovných odkazoch nájdete metodiky a pracovné listy na vyučovacie hodiny s tematikou bezpečného správania sa na Internete.

section-f9cb956
custom-upload
Pracovné listy

Pracovné listy pre žiakov

custom-upload
Metodické listy

Metodické listy pre učiteľov

custom-upload
Výsledky práce našich žiakov

Pozrite si výsledky našej spoločnej práce

section-589a6dc

V rámci projektu Orange - SOWA tour sa žiaci zúčastnili vzdelávacej debaty na tému "Bezpečnosť na internete/Digitálna identita a tvorba silných hesiel". Porozprávať sa s nami prišiel Ondrej Kubovič zo spoločnosti ESET, špecialista na digitálnu bezpečnosť.

section-78e3664
section-15e5a6f

Nie len novinárska kačica Nie len novinárska kačica

section-82b6966

Neveríme hoaxom a rozvíjame kritické myslenie. V rámci projektu Orange - e-školy pre budúcnosť sme vytvorili koncept "Nielen novinárska kačica."

Pre realizačný tím sme ako prípravu na aktivity a načerpávanie vedomostí pripravili workshop so skúseným lektorom z pražskej Karlovej univerzity.

Projekt sme orientovali na našich rovesníkov na GLN ale aj na základných školách. Pripravili sme si pre nich:

 

  • divadelné predstavenie
  • rapové skladby
  • workshop
  • krátke filmy

Okrajovo sme sa venovali aj seniorom. Pripravili sme si pre nich prednášku spojenú s premietaním našich filmov.

Veríme, že Vás naše aktivity oslovia.

section-ad40d5c
GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

  • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

  • Tel.: +421 2 4342 2552

  • IČO 00605786

  • DIČ 2020878057

Sledujte nás